Zoeken
 
Week van de begraafplaats 25 mei - 5 juni 2016

Verborgen tuinen van Nederland

Zaterdag 28 mei 2016

Voordracht en rondleiding begraafplaats Zegestede


De Week van de Begraafplaats, die van zaterdag 28 mei tot en met zondag 5 juni wordt gehouden, heeft dit jaar als thema ā€˜Verborgen tuinen van Nederlandā€™. Veel Nederlanders kennen begraafplaatsen alleen als een plek waar hun dierbaren een laatste rustplaats hebben gevonden. Begraafplaatsen zijn daarnaast ook een oord voor rouwverwerking, rust en overpeinzing, cultuurhistorie en natuurbeleving.

Groen op begraafplaatsen geeft rust, biedt vertroosting of treurt mee. De aanblik van een begraafplaats is vaak zeer divers: van een kerkhof met eenvoudige groenvoorziening in de vorm van een rij bomen tot een fraai aangelegd park. Maar of een begraafplaats nu groot of klein is, een lange historie kent of recent is aangelegd, in een stad of op het platteland ligt: elke begraafplaats vormt een tuin waar oude bomen, bijzondere planten, (korst)mossen, kleine zoogdieren en vogels ongestoord kunnen gedijen. Een ā€˜verborgen tuinā€™ in stad of dorp waar de bezoeker zich even kan terugtrekken voor afzondering en stilte. In Nederland zijn nog veel van dit soort plekken te ontdekken. Verborgen door de geĆÆsoleerde ligging, geslotenheid en vooral ook onbekendheid bij het grote publiek.
Begraafplaatsen waren vroeger plekken waar je alleen kwam om de doden te herdenken. Ze waren door sloten, hoge hekken en muren afgescheiden van de levende wereld. Vandaag de dag zetten begraafplaatsen hun poorten open en vindt het publiek het niet meer raar om er doorheen te wandelen of deel te nemen aan een historische of natuurexcursie.

ā€œCirkels ā€“ de landschapsarchitectuur van Begraafplaats Zegestedeā€

Voordracht + Rondleiding
In 1975 is Begraafplaats Zegestede in opdracht van de gemeente Roosendaal aangelegd als gemeentelijke begraafplaats. De groenontwerper van de gemeente Roosendaal, Albert Lathouwers, ontwierp destijds deze begraafplaats waarbij gekozen is voor een heldere cirkel structuur. Iedere cirkel heeft een eigen invulling gekregen met dito vormgeving.

In 2007 is het beheer van de Begraafplaats Zegestede overgegaan naar Stichting Crematoria en Begraafplaatsen (SCB) Zoom- en Zegestede. In 2015 is gestart met het weer helder accentueren van het oorspronkelijke ontwerp en is ook begonnen met het vormgeven van de urnentuin van het crematorium volgens hetzelfde cirkel concept.

Op zaterdag 28 mei 2016 om 14.00 uur bent u van harte uitgenodigd voor een korte voordracht over Begraafplaats Zegestede en haar ontwerp. Deze voordracht wordt gevolgd door een rondleiding over de begraafplaats. Tijdens deze rondleiding zal speciale aandacht worden besteed aan de landschappelijke invulling van de begraafplaats inclusief het beplantingsschema.

De voordracht vindt plaats in de aula van Begraafplaats Zegestede, Rucphensebaan 95 te Roosendaal, waar wij u vanaf 13.30 uur graag verwelkomen met een kopje koffie of thee.

Wij verzoeken u vriendelijk om u van te voren aan te melden bij Patricia Mouwen van SCB Zoom ā€“ en Zegestede: 0164 ā€“ 74 54 24 of per e-mail secretariaat@zoomenzegestede.nl


 

 
Nieuws
Projecteren in vol daglicht
In 2015 viert Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede haar 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum wil SCB Zoom- en Zegestede in 2015 een aantal lezingen aanbieden die gerelateerd zijn aan het overlijden, de rituelen rondom het afscheid en de rouwverwerking.

Linken