Zoeken
 
Lezing Marjeet VerbeekDonderdagavond 26 november 2015 heeft Marjeet Verbeek de lezingenreeks van SCB Zoom- en Zegestede, gerelateerd aan het overlijden, de rituelen rondom het afscheid en de rouwverwerking, afgesloten.

Marjeet heeft deze avond een zestal film fragmenten laten zien en toegelicht. In deze vaak confronterende scenes waren verschillende rituelen rondom het sterven te zien. Vanwege het 25-jarig bestaan van SCB Zoom- en Zegestede hebben wij deze reeks met lezingen aan u aangeboden.

De volgende sprekers hebben hieraan meegewerkt:

Claudia Venhorst op 26 februari 2015
Manu Keirse op 28 mei 2015
Marieke de Bruijn op 24 september 2015
Marjeet Verbeek op 26 november 2015

De vele aanwezige op alle avonden en de enthousiaste reacties die wij hebben mogen ontvangen, hebben er toe geleid dat er volgend jaar weer een aantal lezingen zullen plaatsvinden.
Wij houden u hierover graag op de hoogte.

Dank voor uw komst naar de lezingen, dank voor de sprekers die ons hebben weten te inspireren en dank voor de media die onze lezingen onder de aandacht hebben gebracht.
Wij hopen u volgend jaar weer te mogen ontmoeten.
Terugkijken op Allerzielen 2015...De dagen zaterdag 31 oktober, zondag 1 november en maandag 2 november 2015 hebben voor velen in het teken gestaan van Allerheiligen, Allerzielen.
Tijdens Allerzielen herdenken we met elkaar onze overleden dierbaren.

Enthousiaste vrijwilligers, kunstenaars, medewerkers van SCB Zoom- en Zegestede en de werkgroep Rouwbegeleiding West-Brabant en Tholen hebben, op zaterdag 31 oktober en op zondag 1 november, hun krachten gebundeld om een programma aan te bieden, waarin iedere bezoeker de gelegenheid krijgt om, op zijn of haar eigen manier, vorm te geven aan geleden verlies en daarbij ervaren verdriet.
Het daarbij door de werkgroep Allerzielen gekozen inspirerende thema luidde
“Van Kwetsbaarheid naar Veerkracht”.

Zaterdag 31 oktober heeft Theaterwerkplaats Tiuri het Allerzielenweekend geopend en velen ontroerd met hun voorstelling in de aula van crematorium Zegestede te Roosendaal.
Deze samenwerking heeft een nieuwe dimensie en verrijking gegeven aan de activiteiten rondom Allerzielen.

Aansluitend vond de traditionele herdenkingsdienst plaats met daarin ruimte voor inleving, beleving, inspiratie en bezinning.
Gedichten, muziek en een persoonlijk verhaal gaven de herdenking kracht.

Buiten was het duister ingetreden en leidde fakkels en andere sfeervolle verlichting de bezoekers over de begraafplaats, voor het lopen van de belevingsroute.
De opgenomen elementen in de route boden mogelijkheden om te gedenken en te delen.
Kaarsjes, drijvend in een bootje op de vijver, waarop neergeschreven die woorden bestemd voor jou….
Een lichttunnel, met lampjes, foto’s en teksten, als sterren hoog aan de hemel…
Een labyrint, symbool van ieders levensweg, lopend in stilte met in gedachten de herinnering aan jou…
Het maken van een troostengel, het beschilderen van een blad, het maken van een bloemstukje,
herinneringen mogen en durven oproepen aan voorbije tijden, mooie gebeurtenissen en dierbare mensen in je leven.
Dit alles omlijst met kleine verhaaltjes en liedjes die de juiste snaar raken voor wat zo typerend was voor die ene, die unieke mens…..

Op zondag 1 november 2015 heeft, afgezien van theaterwerkplaats Tiuri, een bijna soortgelijk programma plaatsgevonden in en rondom crematorium Zoomstede en de
RK begraafplaats Bergen op Zoom.

Wij kijken terug op een sfeervol Allerzielen 2015 en hopen daarbij dat u het op een zodanige wijze heeft beleefd dat wij u volgend jaar wederom mogen begroeten.

Fijn dat u er was.


Overal zocht ik, overal hoopte ik, jou en mij terug te vinden.
Los gescheurd, los gerukt van mijn fundamenten.
Overal miste ik jou.
Overal vermoedde ik jou, hoorde ik je stem.

Met vallen en opstaan brak er nieuw licht in mij door.
Een ander licht.
Kwam ik weer thuis in mijzelf.
Voelde ik weer mijzelf.
Groeide ik door mijn verdriet heen.
Leefde ik verder.
Niet zonder jou maar met jou.
Anders aanwezig.

Marinus van den Berg
 

 
Nieuws
Projecteren in vol daglicht
In 2015 viert Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede haar 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum wil SCB Zoom- en Zegestede in 2015 een aantal lezingen aanbieden die gerelateerd zijn aan het overlijden, de rituelen rondom het afscheid en de rouwverwerking.

Linken