Zoeken
 
Open dag SCB Zoom- en Zegestede
SCB Zoom- en Zegestede opent zaterdag 5 april van 12.00 tot 16.00 uur de deuren van haar crematoria in zowel Bergen op Zoom als Roosendaal. Naast de moderne aula’s, de condoleanceruimtes en de afdeling asbestemming is het deze middag ook mogelijk om een kijkje te nemen achter de schermen. De muziekstudio en de ovenruimte zijn namelijk ook voor bezoekers toegankelijk.

Leerlingen van de ZoomMavo uit Bergen op Zoom hebben speciaal voor deze dag werkstukken gemaakt. Zij hebben hard gewerkt tijdens hun Multi-Culti projectweek en het onderdeel ‘Levensloop’ behandeld. Het overlijden heeft daarin extra aandacht gekregen. SBC Zoom- en Zegestede heeft via een lesbrief ideeën aangeleverd om de leerlingen te prikkelen om allerlei informatie te verzamelen over begraven, cremeren en bijbehorende rituelen. We vinden het waardevol om de jeugd hierbij te betrekken, om hen zo meer inzicht te geven in het gehele proces dat met het overlijden te maken heeft, zeker ook als basis voor hun verdere leven. Het inzicht kan hen tevens enigszins een houvast bieden als zij in hun jonge leven al met een overlijden geconfronteerd worden.

Tijdens de open dag worden ook verschillende interessante materialen uit het archief van het crematorium tentoongesteld. De expositie biedt een overzicht van de verschillende historische stappen van het cremeren in de afgelopen 100 jaar. Het is een unieke verzameling met landelijke stukken die alleen dit weekend te zien zijn in Bergen op Zoom en Roosendaal. Daarnaast heeft SLOS TV een korte film gemaakt met daarin ook een korte uitleg over het reilen en zeilen van het crematorium.

Beeldend kunstenaar Sjoerd van den Boom en Hilde van Straten-de Caluwé, rouw- en psychosociaal therapeut die tevens verantwoordelijk zijn voor de Belevingsroute Allerzielen, zijn door SCB Zoom- en Zegestede ook nu weer in de gelegenheid gesteld mee te werken aan de vormgeving van deze dag.

De open dag heeft dit jaar een speciaal thema, namelijk: 100 jaar cremeren in Nederland
In april 1914 vond de crematie van de arts dr. C.J. Vaillant in het Crematorium Westerveld plaats. Het was de éérste crematie in Nederland. Geschiedenis werd geschreven.


Vanwege de ‘acceptie’ van cremeren ging de ontwikkeling aanvankelijk niet snel. Anno 2014 is er veel gebeurd. Zo kiest tegenwoordig ruim 60% van de Nederlanders voor crematie en zijn er 77 crematoria. In de regio van Bergen op Zoom en Roosendaal kiest ongeveer 85% voor crematie.

Er is in de afgelopen 100 jaar op het gebied van dienstverlening en mogelijkheden rondom een crematieplechtigheid veel veranderd. Om dat te laten zien wordt op initiatief van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) in het weekend van 5 en 6 april door tal van crematoria een Open Dag georganiseerd.

SCB Zoom- en Zegestede heeft ervoor gekozen beide crematoria op zaterdag 5 april open te stellen voor publiek. Al met al biedt deze open dag een historisch kijkje in 100 jaar cremeren, gezien door de ogen van kinderen, tentoongestelde archiefstukken, een korte film en een deskundig uitleg.

Wij hopen u allen deze dag te mogen ontmoeten.
 

 
Nieuws
Het doel van Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede is het aanbieden van facilitaire dienstverlening, zodat, volgens de wens van de overledene en/of diens nabestaanden, rekening houdende met alle voorkomende levensbeschouwingen en mits uitvoerbaar binnen de geldende wet- en regelgeving, op passende wijze crematies en begrafenissen kunnen worden uitgevoerd, alsmede activiteiten op cultureel en educatief terrein die passen binnen de doelstelling en sfeer van de Stichting.

Het belangrijkste uitgangspunt van de Stichting blijft dat zij de wensen van overledenen en nabestaanden optimaal wil respecteren. Haar werknemers doen er dan ook alles aan om de dienstverlening voortdurend te laten inspelen op veranderende wensen.
SCB Zoom- en Zegestede opent zaterdag 5 april van 12.00 tot 16.00 uur de deuren van haar crematoria in zowel Bergen op Zoom als Roosendaal. Naast de moderne aula’s, de condoleanceruimtes en de afdeling asbestemming is het deze middag ook mogelijk om een kijkje te nemen achter de schermen. De muziekstudio en de ovenruimte zijn namelijk ook voor bezoekers toegankelijk.
Met gepaste trots presenteert SCB Zoom- en Zegestede hierbij haar vernieuwde website. Het adres www.zoomenzegestede.nl is ongewijzigd gebleven en zal per 1 januari 2014 in een nieuw jasje worden gestoken.

Linken