Begraven

Begraafplaats Zegestede bestaat uit tien cirkelvormige grafvelden.

Bij een begraving kan door de nabestaanden een keuze gemaakt worden voor een algemeen of een particulier graf, een particulier familiegraf of een particulier graf/familiegraf in de cirkel vrije vormgeving.

Er is op begraafplaats Zegestede een grafcirkel waar bij een begraving zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de islamitische regels en gebruiken.

Bij de begraving van een kindje kan een graf worden gekozen in het hiervoor bijzonder ingerichte gedeelte van de begraafplaats.

Inloopspreekuur
U kunt elke donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur binnenlopen in crematorium Zegestede voor uw vragen over de begraafplaats. Vanwege het coronavirus vindt er momenteel geen inloopspreekuur plaats. U kunt voor uw vragen telefonisch contact met ons opnemen op 0164-745424 of een e-mail sturen naar begraafplaatsen@scbzz.nl. Onze excuses voor het ongemak.

 

  • Bewaring
  • Tarieven
  • Beheersreglement
Particulier (familie)graf
Een graf, dat wordt uitgegeven voor een termijn van 20 jaar. De termijn wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd, met een termijn niet korter dan vijf jaar en niet langer dan twintig jaar, mits de aanvraag binnen twee jaar voor het verstrijken van de lopende termijn door de rechthebbende wordt ingediend. In een particulier graf kunnen maximaal twee overledenen worden begraven. Ook bestaat de mogelijkheid tot het bijzetten van as in het graf, middels een vergankelijke urn, of het verstrooien van as in het graf. Een vergankelijke urn is een urn van natuurlijk materiaal die langzaam door de natuur wordt ‘opgenomen’. Na een bijbegraving worden de grafrechten automatisch verlengd tot een grafrusttermijn van 15 jaar.

Algemeen graf
Een graf, bij de Stichting in beheer, waarin twee overledenen boven elkaar worden begraven, waarbij de houder van de begraafplaats bepaalt wie in het graf worden begraven. De houder van de begraafplaats bepaalt tevens de ligging van het graf. De graftermijn bedraagt 15 jaren. Verlenging is niet mogelijk.

Kindergraf
Begraafplaats Zegestede heeft een gedeelte van haar begraafplaats ingericht voor het begraven van kinderen die niet ouder zijn geworden dan 12 jaar. Ook bij kindergraven wordt een onderscheid gemaakt tussen zogenoemde algemene graven en particuliere graven.

Grafcirkel met vrije vormgeving
Voor wat betreft het plaatsen van een gedenkteken, zijn er op begraafplaats Zegestede speciale grafcirkels aangelegd die meer mogelijkheden bieden aan de rechthebbende.

Op de gedeelten van vrije vormgeving is het verplicht een gedenkteken te plaatsen op het particulier graf.

Onderhoud
Op grafvelden van vrije vormgeving is de rechthebbende verplicht de grafbedekking
behoorlijk te onderhouden of te herstellen, totdat het recht op het particulier
graf is vervallen.

Verder zijn de bepalingen die horen bij een particulier graf van toepassing.

Islamitische grafcirkel
Op begraafplaats Zegestede is een grafcirkel waar, volgens de islamitische regels en gebruiken, overledenen ter aarde kunnen worden gesteld. Bij islamitische graven gelden dezelfde bepalingen als voor de overige graven op de begraafplaats, niet gelegen op de cirkels van vrije vormgeving.

Het bijzetten of verstrooien in een particulier graf
Nu velen kiezen voor cremeren komt het afstand doen van een particulier graf in een ander daglicht te staan. In het verleden deden nabestaanden vaak afstand van een particulier graf, omdat men al wist dat er geen gebruik meer van gemaakt zou worden. Tegenwoordig wordt het recht op een particulier graf vaak weer verlengd om de as van een familielid of partner in het graf te verstrooien of in een vergankelijke urn, bij te zetten in het graf.  Een vergankelijke urn is een urn gemaakt van natuurlijk materiaal dat langzaam door de natuur wordt ‘opgenomen’. Op deze manier behoudt het graf vaak zijn belangrijke betekenis voor de nabestaanden.

Urnengraf
In een particulier urnengraf mogen maximaal twee urnen of asbussen worden geplaatst.  Hierbij is het mogelijk om na 10 jaar, telkens met niet minder dan vijf jaar en niet meer dan tien jaar, te verlengen.

Prijs € 640,00, inclusief rechten voor 10 jaar en kosten formaliteit gedenkteken (exclusief het gedenkteken).

Columbarium en urnenmuur
Begraafplaats Zegestede beschikt over een columbarium en een urnenmuur. In het columbarium kunnen urnen in een nis worden geplaatst. De nis kan worden afgesloten met een natuurstenen gedenkplaat. Hierop kan een inscriptie worden aangebracht. Daarnaast kan gekozen worden voor een open nis. In een open nis wordt de as veelal geborgen in een sierurn. Als men kiest voor een plaats in het columbarium is het mogelijk de geldende termijn van tien jaar telkens te verlengen. Afhankelijk van de grootte van de urn is het bijplaatsen van een tweede urn toegestaan.

Prijs columbariumnis  € 840,00, inclusief rechten voor 10 jaar en kosten formaliteiten gedenkteken (exclusief gedenkplaat).
Prijs urnenmuur € 660,00, inclusief rechten voor 10 jaar en kosten formaliteiten gedenkteken.

 

 

Honingraatmuur
In de honingraatmuur kunnen maximaal twee sierurnen per plaats geplaatst worden voor een termijn van tien jaar. Na tien jaar is het mogelijk de geldende termijn te verlengen.

Prijs € 660,00, inclusief rechten voor 10 jaar en kosten formaliteiten gedenkteken.

 

Circle Stone

Bij het verlopen van de graftermijn kreeg u in het verleden als rechthebbende van een particulier graf de keuze: wil ik de grafsteen behouden of laat ik de grafsteen door Begraafplaats Zegestede vernietigen. Indien u koos voor vernietigen werd de steen afgevoerd, vernietigd en verdween de steen via de puinbreker in het asfalt. En dat, terwijl deze stenen keer op keer een nieuw leven zouden kunnen krijgen en zo nog vele jaren mee zouden kunnen gaan.  Begraafplaats Zegestede heeft er daarom voor gekozen om hierin verandering aan te brengen. Wij hebben ons aangesloten bij Circle Stone. Waarom?

          Jaarlijks worden er 19.444 nieuwe grafstenen geplaatst.

          Een steen legt 20.000 km zeetransport af, de CO2 transport is gelijk

           aan 40.000.000 auto kilometers. De impact op het milieu is dus enorm.

          Arbeidsomstandigheden in de steengroeven laten nog veel te wensen over.

          De meeste grafstenen zijn gemaakt van prachtige, miljoenen jaren

           oude natuursteen zoals graniet.

Circle Stone zet zich er voor in om deze waardevolle natuursteen te behouden voor volgende generaties.

Kortom een grafsteen verdient een nieuw leven. Begraafplaats Zegestede heeft zich aangesloten bij Circle Stone zodat de steen niet zomaar verandert in asfalt maar dat er gekeken wordt naar een duurzame oplossing.

Graag verwijzen wij u voor meer informatie naar de website van www.circlestone.nl

Toelichting Tariefklasse

Klasse 1 Begraven inclusief 1 uur gebruik aularuimte en 1 uur gebruik ontmoetingsruimte
Klasse 1,5 Begraven inclusief 1,5 uur gebruik aularuimte en 1,5 uur gebruik ontmoetingsruimte
Klasse 2 Begraven inclusief 2 uur gebruik aularuimte en 2 uur gebruik ontmoetingsruimte
Klasse 3 Begraven zonder gebruik aula- en ontmoetingsruimte
Tarieven algemeen graf 2021 (niet verlengbaar)
 Inclusief niet verlengbare termijn van 15 jaar Klasse 1 Klasse 1,5 Klasse 2 Klasse 3 Tarief De Vier Jaargetijden
Verzorgen/aanbrengen
gedenk
teken door SCB
Kind tot 1 jaar  €804,- €940,- €1.076,- €187,-  €871,- €274,-
Kind tot 1 jaar zaterdag  €996,- €1.131,- €1.268,- €379,-  €1.063,- €274,-
Kind 1 tot 12 jaar  €1.019,- €1.156,- €1.291,- €402,-  €1.087,- €274,-
Kind 1 tot 12 jaar zaterdag  €1.312,-  €1.447,-  €1.583,-  €694,-  €1.379,-  €274,-
Volwassenen en kinderen v.a. 12 jaar  €1.542  €1.677,-  €1.814,-  €925,-  €1.610,-  €384,-
Volwassenen en kinderen v.a. 12 jaar zaterdag  €1.919,-  €2.055,-  €2.191,-  €1.302,-  €1.986,-  €384,-
Naamsvermelding op gedenkteken
kind tot 12 jaar.
€272,-
Naamsvermelding op gedenkteken
volwassene/kind v.a. 12 jaar
€322,-
Tarieven asverstrooiing
Asverstrooiing €105,-
Asverstrooiing zaterdagtoeslag  €75,-

 

Tarieven asbestemmingen verlengbaar
Begraven/Plaatsen
(incl. kosten formaliteiten gedenkteken) met rechten 10 jaar
Verlenging
rechten
per jaar
Urnengraf (maximaal 2 urnplaatsen) € 635,- € 63,50
Kinderurnengraf  (maximaal 2 urnplaatsen) € 420,- € 42,00
Columbariumnis (maximaal 2 urnplaatsen) € 830,- € 83,00
Urnenmuur (maximaal 1 urnplaats) € 655,- € 65,50
Honingraat € 655,- € 65,50
Kosten bijplaatsen urn € 243,-

 

Tarieven particulier graf
Tariefklasse 1 Tariefklasse 1,5 Tariefklasse 2 Tariefklasse 3 D4J-tarief Particulier graf
rechten 20 jr. eerste uitgifte
Verlenging
rechten per jaar
Kinderen tot 1 jaar  € 996,-   €1.131,-   €1.268,-   €379,-  €1.063,-  €960,-  €48,00
Kinderen tot 1 jaar zaterdag  €1.187,-   €1.323,-  €1.459,-   €570,-  €1.254,- €960,-  €48,00
Kinderen vanaf 1 jaar tot 12 jaar  €1.211,-   €1.347,-  €1.483,-   €594,-  €1.279,-  €960,-  €48,00
Kinderen vanaf 1 jaar tot 12 jaar zaterdag  €1.504,-   €1.639,-  €1.776,-   €887,-  €1.572,-  €960,-  €48,00
Volwassenen en kinderen v.a. 12 jaar   €1.644,-   €1.780,-   €1.915,-  €1.027,-  €1.711,-  €1.430,-  €71,50
Volwassenen en kinderen v.a. 12 jaar zaterdag    €2.022,-    €2.159,-    €2.294,-   €1.405,-  €2.090,- €1.430,-  €71,50
Familie graf (max. 4 pers.)  €1.644,- €1.780,- €1.915,-    €1.027,- €1.711,- €2.860,- €143,00
Familie graf (max. 4 pers.) zaterdag    €2.022,-    €2.159,-    €2.294,-  €1.405,-   €2.090,-   €2.860,-  €143,00
Verlenging bijbegraving per jaar kinderen tot 12 jr (*)  €48,00
Verlenging bijbegraving per jaar volwassenen en kinderen vanaf 12 jr (*) €71,50
Verlenging bijbegraving familiegraf per jaar (*)  €143,00

(*) Voor een bijbegraving geldt een minimale grafrusttermijn van 15 jaar.

Download hier het beheersreglement voor Begraafplaats Zegestede

Download hier het document voor wijziging rechthebbende graflocatie

Invulformulier wijziging rechthebbende