Veelgestelde vragen

 

Nabestaanden

 • Is het mogelijk mijn overleden dierbare te begeleiden naar de ovenruimte en eventueel ook bij de invoer aanwezig te zijn?

  Het begeleiden van een overleden dierbare naar de ovenruimte is een steeds meer voorkomende wens. SCB Zoom- en Zegestede heeft, uit respect voor andere overledenen, besloten dit toe te staan na voorafgaand overleg. De aanwezigheid van maximaal 10 personen is hierbij toegestaan. Wanneer nabestaanden tevens bij de daadwerkelijke invoer van de overledene aanwezig wensen te zijn, wordt het tijdstip van invoer bepaald door de Stichting.

 • Zijn er naast koffie en cake nog andere cateringmogelijkheden?

  SCB Zoom- en Zegestede beschikt over volledig ingerichte moderne keukens en biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld koffie/thee met cake, koekjes, bonbons of broodjes te gebruiken. Onze mogelijkheden reiken echter veel verder. De catering biedt een verscheidenheid aan consumpties, aan warme en koude hapjes en kan onder andere een complete koffietafel en een warm en koud buffet verzorgen. De Stichting biedt ook arrangementen aan. Bij de keuze voor een arrangement wordt, voor een vast bedrag per persoon, onbeperkt koffie, thee en water geschonken en, afhankelijk van het gekozen arrangement, broodjes of een assortiment van koeken en bonbons aangeboden. De Stichting heeft een cateringfolder opgesteld, waarin uitgebreide keuzemogelijkheden en de daarbij behorende tarieven vermeld staan. Klik hier om de cateringfolder te raadplegen.

 • Wie is de aanvrager/opdrachtgever van de crematie?

  Degene die tijdens de regeling van de uitvaart het aanvraagformulier voor de crematie tekende is voor SCB Zoom- en Zegestede de opdrachtgever.

 • Hoeveel as blijft er over?

  Van een volwassen persoon blijft ongeveer 2,5 – 4,5 kg as over.

 • Moet de as na een maand verstrooid worden?

  Nee, elk crematorium beschikt over een algemene nis/bewaarruimte waar de as bewaard wordt. Bij SCB Zoom- en Zegestede is dit de eerste 6 maanden kosteloos.

 • Mag ik een beetje as bewaren?

  As mag in delen worden bewaard, ook op verschillende bestemmingen. U kunt bijvoorbeeld een deel verstrooien en een deel bewaren, bijvoorbeeld in een mini-urn, een assieraad of glasobject.

 • Mag ik de as in eigen tuin verstrooien/begraven?

  Als de grond uw eigendom is, mag dat. Anders heeft u toestemming van de eigenaar nodig. Bij het maken van de keuze tussen verstrooien en begraven kunt u nadenken over de vraag of u het belangrijk vindt dat de as nog verplaatst kan worden, bijvoorbeeld bij een verhuizing.

 • Mag ik de as op elke gewenste plek verstrooien?

  Dat hangt ervan af wie de eigenaar van die grond is. Die moet toestemming geven. Bij gemeentelijke grond kunt u navraag bij de gemeente doen. Elke gemeente kan hiervoor regels gesteld hebben in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Als er geen regeling is, mag in principe alles.

 • Waarom legitimeren als ik de as ophaal?

  SCB Zoom- en Zegestede kan de as alleen meegeven aan de aanvrager van de crematie of een door de aanvrager gemachtigde. SCB Zoom- en Zegestede moet kunnen controleren of de juiste persoon de as ophaalt, of dat er een machtiging is afgegeven.

   

 • Kan ik de as meenemen naar het buitenland?

  Informeer bij het consulaat of de ambassade van het desbetreffende land wat u moet doen als u de as wilt meenemen naar het buitenland. Bij veel landen gaat dit vrij eenvoudig. U heeft vaak alleen een crematieverklaring, in een voor dat land leesbare taal, en een afgesloten asbus nodig. SCB Zoom- en Zegestede kan u hieraan helpen.

 • Wanneer kan ik over de as beschikken?

  De Nederlandse wet heeft bepaald dat de as minimaal één maand in het crematorium bewaard moet worden. Na deze maand kunt u over de as beschikken en er een bestemming aan geven.

   

 • Kies ik zelf hoe de urn/het monument eruit ziet?

  Om te bepalen hoe de urn of het monument voor de urnentuin eruit gaat zien, is het altijd belangrijk dat u overlegt met het crematorium of de begraafplaats waar wordt bijgezet. De maten van de nissen in urnenmuren kunnen verschillen en ook zijn er regels voor maatvoering en soms uitvoering van monumenten.

   

 • Is er een rolstoel aanwezig?

  Op al onze vestigingen is een rolstoel aanwezig. Indien u hiervan gebruik wenst te maken dan graag vooraf de rolstoel reserveren.