Tarieven

  • Crematorium
  • Begraafplaats

Toelichting Tariefklasse

Klasse 1 Crematie inclusief 1 uur gebruik aularuimte en 1 uur gebruik ontmoetingsruimte
Klasse 1,5 Crematie inclusief 1,5 uur gebruik aularuimte en 1,5 uur gebruik ontmoetingsruimte
Klasse 2 Crematie inclusief 2 uur gebruik aularuimte en 2 uur gebruik ontmoetingsruimte
Klasse 3 Crematie zonder gebruik faciliteiten, ontvangst van de overledene voor 9.30 uur
Klasse 4 Crematie zonder gebruik faciliteiten, ontvangst van de overledene na 9.30 uur
Afscheidslocatie de Vier Jaargetijden Te boeken als ochtend-, middag of avondplechtigheid
Crematietarieven
Klasse 1 Klasse 1,5 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4
Afscheidslocatie De Vier Jaargetijden
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar € 1.535,00 € 1.675,00 € 1.815,00  € 635,00  € 895,00 € 1.630,00
Kinderen van 1 tot 12 jaar € 835,00 € 885,00 € 955,00 € 440,00 € 495,00 € 1.000,00
Kinderen tot één jaar € 445,00 € 475,00 € 525,00  € 240,00 € 270,00 € 1.000,00
Toeslag aanwezigheid nabestaanden in
afscheids- en/of crematieruimte
 
 –  –  –  N.v.t.  € 79,00  –
Overige tarieven
Tarief
Gebruik aula crematoria bij een begrafenis elders dan begraafplaats Zegestede voor 1 uur € 630,00
Gebruik ontmoetingsruimte begrafenis voor 1 uur € 225,00

Verlenging aulatijd (vooraf en in overleg te boeken) per half uur

Verlenging ontmoetingsruimte (vooraf en in overleg te boeken) per half uur

€ 172,50

€   50,00

 

Opname plechtigheid
Tarief
HD-opname in wisselende stand, op USB € 79,50
Online uitzending van de uitvaartplechtigheid € 49,00

 

Asbestemmingstarief
Tarief
In dit tarief zit inbegrepen: de bewaartermijn van de asbus in de algemene nis van minimaal 1 maand tot maximaal  6 maanden, de verstrekking van de as in een asbus of strooikoker en het eventueel verstrooien van de as op het strooiveld van het crematorium (of per schip zonder aanwezigheid nabestaanden) van maandag tot en met vrijdag. €      105,00
Toeslag afspraak op zaterdag €       75,00

 

Op alle opdrachten verstrekt aan en overeenkomsten gesloten met Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede zijn van
toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden en Huisregels/Richtlijnen, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Breda d.d. 17
december 2003 onder aktenummer 83/2003. Tevens zijn van toepassing de landelijke Algemene Leveringsvoorwaarden van
de L.V.C. (Landelijke Vereniging Crematoria).

Toelichting Tariefklasse

Klasse 1 Begraven inclusief 1 uur gebruik aularuimte en 1 uur gebruik ontmoetingsruimte
Klasse 1,5 Begraven inclusief 1,5 uur gebruik aularuimte en 1,5 uur gebruik ontmoetingsruimte
Klasse 2 Begraven inclusief 2 uur gebruik aularuimte en 2 uur gebruik ontmoetingsruimte
Klasse 3 Begraven zonder gebruik aula- en  ontmoetingsruimte
Tarieven algemeen graf 2021 (niet verlengbaar)
 Inclusief niet verlengbare termijn van 15 jaar Klasse 1 Klasse 1,5 Klasse 2 Klasse 3 Tarief De Vier Jaargetijden
Verzorgen/aanbrengen
gedenk
teken door SCB
Kind tot 1 jaar  €804,- €940,- €1.076,- €187,-  €871,- €274,-
Kind tot 1 jaar zaterdag  €996,- €1.131,- €1.268,- €379,-  €1.063,- €274,-
Kind 1 tot 12 jaar  €1.019,- €1.156,- €1.291,- €402,-  €1.087,- €274,-
Kind 1 tot 12 jaar zaterdag  €1.312,-  €1.447,-  €1.583,-  €694,-  €1.379,-  €274,-
Volwassenen en kinderen v.a. 12 jaar  €1.542  €1.677,-  €1.814,-  €925,-  €1.610,-  €384,-
Volwassenen en kinderen v.a. 12 jaar zaterdag  €1.919,-  €2.055,-  €2.191,-  €1.302,-  €1.986,-  €384,-
Naamsvermelding op gedenkteken
kind tot 12 jaar.
€272,-
Naamsvermelding op gedenkteken
volwassene/kind v.a. 12 jaar
€322,-
Tarieven asverstrooiing
Asverstrooiing €105,-
Asverstrooiing zaterdagtoeslag  €75,-

 

Tarieven asbestemmingen verlengbaar
Begraven/Plaatsen
(incl. kosten formaliteiten gedenkteken) met rechten 10 jaar
Verlenging
rechten
per jaar
Urnengraf (maximaal 2 urnplaatsen) € 635,- € 63,50
Kinderurnengraf  (maximaal 2 urnplaatsen) € 420,- € 42,00
Columbariumnis (maximaal 2 urnplaatsen) € 830,- € 83,00
Urnenmuur (maximaal 1 urnplaats) € 655,- € 65,50
Honingraat € 655,- € 65,50
Kosten bijplaatsen urn € 243,-

 

Tarieven particulier graf
Tariefklasse 1 Tariefklasse 1,5 Tariefklasse 2 Tariefklasse 3 D4J-tarief Particulier graf
rechten 20 jr. eerste uitgifte
Verlenging
rechten per jaar
Kinderen tot 1 jaar  € 996,-   €1.131,-   €1.268,-   €379,-  €1.063,-  €960,-  €48,00
Kinderen tot 1 jaar zaterdag  €1.187,-   €1.323,-  €1.459,-   €570,-  €1.254,- €960,-  €48,00
Kinderen vanaf 1 jaar tot 12 jaar  €1.211,-   €1.347,-  €1.483,-   €594,-  €1.279,-  €960,-  €48,00
Kinderen vanaf 1 jaar tot 12 jaar zaterdag  €1.504,-   €1.639,-  €1.776,-   €887,-  €1.572,-  €960,-  €48,00
Volwassenen en kinderen v.a. 12 jaar   €1.644,-   €1.780,-   €1.915,-  €1.027,-  €1.711,-  €1.430,-  €71,50
Volwassenen en kinderen v.a. 12 jaar zaterdag    €2.022,-    €2.159,-    €2.294,-   €1.405,-  €2.090,- €1.430,-  €71,50
Familie graf (max. 4 pers.)  €1.644,- €1.780,- €1.915,-    €1.027,- €1.711,- €2.860,- €143,00
Familie graf (max. 4 pers.) zaterdag    €2.022,-    €2.159,-    €2.294,-  €1.405,-   €2.090,-   €2.860,-  €143,00
Verlenging bijbegraving per jaar kinderen tot 12 jr (*)  €48,00
Verlenging bijbegraving per jaar volwassenen en kinderen vanaf 12 jr (*) €71,50
Verlenging bijbegraving familiegraf per jaar (*)  €143,00

(*) Voor een bijbegraving geldt een minimale grafrusttermijn van 15 jaar.

Op alle opdrachten verstrekt aan en overeenkomsten gesloten met Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede zijn van
toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden en Huisregels/Richtlijnen, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Breda d.d. 17
december 2003 onder aktenummer 83/2003. Tevens zijn van toepassing de landelijke Algemene Leveringsvoorwaarden van
de L.V.C. (Landelijke Vereniging Crematoria).