Gezocht lid voor ons algemeen bestuur.

Wij zoeken een enthousiast lid voor ons algemeen bestuur. Bij voorkeur met expertise op het gebied van dienstverlening/gastvrijheid of commercieel/marketing.

De stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede beschikt over twee vestigingen. Zegestede in Roosendaal en Zoomstede in Bergen op Zoom. Beide locaties beschikken over een modern crematorium en een urnenpark. Zegestede beschikt ook over afscheidslocatie De Vier Jaargetijden en een begraafplaats. De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur en dagelijks bestuur. De directeur verzorgt met haar managementteam de dagelijkse leiding van de organisatie. Bij de stichting zijn ca. 50 medewerkers werkzaam.

Wij voelen ons als algemeen bestuur verantwoordelijk voor de visie van de stichting en haar maatschappelijke positie in de regio. Daarnaast voor het algemeen beleid, de financiële gezondheid en het functioneren van onze organisatie. De kwaliteit van dienstverlening staat hierbij op nummer 1. Wij komen in de regel 6x per jaar bij elkaar. De directeur neemt deel aan onze vergaderingen.

Het algemeen bestuur bestaat uit 7 leden. Elk lid brengt een aantoonbare deskundigheid in. Op de gebieden financiën, privaat- en publiekrecht, architectuur en bouwkunde, personeel en organisatie en overheid/publieke instellingen zijn we op sterkte.

Wij zoeken nu een kandidaat die aantoonbare deskundigheid en ervaring heeft met dienstverlening/gastvrijheid of commercieel/marketing.
Daarnaast:

  • woonachtig is binnen het werkgebied van onze stichting, bij voorkeur Roosendaal of directe omgeving;
  • in het streven naar verjonging van het bestuur bij voorkeur tussen de 30 en 55 jaar is;
  • zich aantoonbaar maatschappelijk betrokken voelt;
  • HBO/ academisch werk– en denkniveau bezit;
  • zich goed kan inleven in de doelstelling van onze organisatie;
  • over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt;
  • constructief opereert én kritische kanttekeningen durft te plaatsen;
  • gevoel heeft voor de verhoudingen tussen algemeen en dagelijks bestuur en directeur;
  • geen functies vervult die kunnen leiden tot belangenverstrengeling;
  • bij gelijkwaardige geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u vóór 30 mei 2020 uw motivatiebrief toesturen naar SCB Zoom- en Zegestede, t.a.v. de heer drs. D. Widdershoven, voorzitter, Mastendreef 5, 4623 RE Bergen op Zoom. Heeft u vragen over deze vacature? Dan kunt u contact opnemen met de heer drs. Dome Widdershoven (dwiddershoven@home.nl).